KHẢO SÁT XU HƯỚNG 2021

KHẢO SÁT XU HƯỚNG 2021

Bước 1

Chào mừng bạn đến với Khảo sát Xu hướng người đi làm 2021 của Anphabe, chủ đề "LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI HẬU COVID-19!"

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh doanh, chế độ Lương, Thưởng, Phúc lợi trở nên biến động hơn bao giờ hết. Để nhận được thông tin về xu hướng Lương, Thưởng, Phúc lợi đang được áp dụng hậu COVID-19, vui lòng chia sẻ suy nghĩ và đánh giá của bạn trong khảo sát dưới đây.