Bước 1

Chào mừng bạn tham gia Khảo sát Xu hướng người đi làm 2024 của Anphabe - "SỨC BẬT SỰ NGHIỆP"!

Vui lòng dành 10' chia sẻ cảm nhận thực tế của bạn để nhận quà giá trị.

Câu trả lời của bạn đóng góp quan trọng vào việc Anphabe giúp ghi nhận các nhu cầu cấp thiết của người đi làm, từ đó định hướng doanh nghiệp chăm sóc nhân viên tốt hơn. Vì thế vui lòng chọn phương án ĐÚNG NHẤT VỚI SUY NGHĨ của bạn.

Việc tham gia khảo sát của bạn là tự nguyện và bạn cho phép Anphabe sử dụng các chia sẻ trong khảo sát để tổng hợp thành các phân tích trong báo cáo Xu hướng Người đi làm hàng năm của chúng tôi.